Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców o rozpoczęciu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Nieparcie na rok szkolny 2011/2012

Komunikat nr 2/2011 Dyrektora Zespołu Szkół w Gostkowie z dnia 17 stycznia 2011 roku Informuję o rozpoczęciu rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Nieparcie na rok szkolny 2011/2012. W związku z powyższym proszę zainteresowanych rodziców o dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły w terminie do 31 marca 2011 roku, według poniższych zasad: 1. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2004 oraz rodzice dzieci urodzonych w roku 2005, którzy podjęli decyzję, aby ich dziecko realizowało obowiązek szkolny w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej w Nieparcie, złożą pisemny wniosek na formularzu „Karta zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Nieparcie na rok szkolny 2011/2012”. Dotyczy to także dzieci niezamieszkałych w obwodzie szkoły. 2. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Nieparcie, urodzonych w roku 2006, a także rodzice dzieci urodzonych w roku 2005, którzy zdecydowali, aby ich dziecko pozostało w oddziale przedszkolnym, złożą w szkole (wg wzoru) „Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej”. W tym przypadku dzieci będą w roku szkolnym 2011/2012 nadal realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a 1 września 2012 roku staną się uczniami klasy pierwszej szkoły podstawowej. 3. Pozostali rodzice dzieci nieuczęszczających do „przedszkola” w Nieparcie, a urodzonych w latach 2005-2007, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału na druku „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”. W związku z powyższym proszę zainteresowanych rodziców o pobranie odpowiedniego druku podania w sekretariacie zespołu szkół (Gostkowo 87) lub na stronie internetowej szkoły: www.zsgostkowo.za.pl oraz złożenie wniosku w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2011 roku. Wywieszenie w szkole imiennych list dzieci przyjętych do poszczególnych oddziałów nastąpi do 29 kwietnia 2011 roku. Źródło : www.zsgostkowo.za.pl

Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 139920102 osób.
realizacja 2011: studio fabryka