Sentymentalna wyprawa do Dziekanowic

Jedni jechali tam po raz pierwszy, inni odwiedzali już to miejsce w przeszłości. Niektórzy jechali tam z ciekawości, inni z wielkim sentymentem aby wspominać odległe czasy. A dokąd ta wyprawa? Do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, do którego 30 lat temu ,,przewieziono" jedno z gospodarstw ze Starej Krobi. Dziś zagroda ta oraz wiele innych, które mieszczą się w tym skansenie, pozwalają poznać współczesnym ludziom jak wyglądało życie na wsi kilkadziesiąt lat temu.

 

Atrakcjami, które czakały na gości w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach było m.in. spotkanie z rzemieślnikami, twórcami ludowymi oraz kapelami i zespołami folklorystycznymi określane mianem ,,Żywy Skansen". Podczas zwiedzania przedstawiono codzienne oraz odświętne życie dawnej wsi, polegające na prezentacji prac rzemieślniczych ( kowalstwa, garncarstwa, stolarstwa), rękodzielniczych ( hafciarstwo, plecionkarstwo, powroźnictwo) oraz zajęć domowych i gospodarskich ( wypiek chleba, ubijanie masła).

 

Starsi uczestnicy wyprawy wspominali minione dzieje, podziwiali stare maszyny rolnicze, którymi kiedyś pracowali, na chwilę powróciły lata młodości. Młodsze pokolenie mogło sobie tylko wyobrazić na czym polegała ciężka praca ich dziadków. Najwięcej emocji wywołało jednak zwiedzanie zagrody p.Gruchałów, którzy niegdyś mieszkali w naszej wiosce. Niektórzy z wielkim wzruszeniem wspominali jak to ponad 30 lat temu spotykali się w tej chacie na odwiedzinach u gospodarzy, inni zaś jako dzieci bawili się na tym podwórzu. W starym kredensie znalazły się nawet zdjecia, na których odszukali się ,,nasi'' zwiedzający.

 

Po sentymentalnej wędrówce wycieczka udała się jeszcze na Pola Lednickie, gdzie z oddali podziwiano Bramę Rybę, pod którą każdego roku odbywa się Ogólnopolskie Spotkanie Młodych. W drodze powrotnej zatrzymano się w pierwszej stolicy Polski, gdzie zwiedzano Katedrę gnieźnieńską.

Wszystkie te wrażenia uczestnicy wycieczki zawdzięczają organizatorom, którym było miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

 

Agnieszka Kowalik

Stronę odwiedziło 127115218 osób.
realizacja 2011: studio fabryka